คิอิคัตสึอุระ → อิเคะบุคุโระPARCO

ออกเดินทางเวลา
00:33 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  08:55 - 14:54
  5h 59min JPY 15,890 IC JPY 15,889 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  12:41
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  14:52
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  14:52
  14:54
 2. 2
  08:55 - 14:58
  6h 3min JPY 15,690 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  12:41
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  14:54
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  14:54
  14:58
 3. 3
  07:15 - 15:42
  8h 27min JPY 14,360 IC JPY 14,359 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  07:38
  ชินกุ
  新宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  11:07
  ทากิ
  多気
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  13:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  15:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  15:40
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  22番口
  15:40
  15:42
 4. 4
  07:15 - 15:46
  8h 31min JPY 14,160 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  07:38
  ชินกุ
  新宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  11:07
  ทากิ
  多気
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  13:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  15:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  15:42
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  東口
  15:42
  15:46
 5. 5
  00:33 - 07:49
  7h 16min JPY 237,620
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  00:33
  07:49
zoom bar parts