คิอิคัตสึอุระ → ร้านซูชิสายพาน โทริตอนโตเกียวโซลามาจิ

ออกเดินทางเวลา
23:47 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  06:46 - 14:05
  7h 19min JPY 17,700 IC JPY 17,688 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  10:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  13:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  14:00
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  14:00
  14:05
 2. 2
  06:46 - 14:05
  7h 19min JPY 17,500 IC JPY 17,500 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  10:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:09
  13:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:34
  13:39
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:00
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  14:00
  14:05
 3. 3
  08:55 - 14:58
  6h 3min JPY 16,110 IC JPY 16,098 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  12:41
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  14:53
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  14:53
  14:58
 4. 4
  07:15 - 15:45
  8h 30min JPY 14,580 IC JPY 14,568 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  07:38
  ชินกุ
  新宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  11:07
  ทากิ
  多気
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  13:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  15:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  15:40
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  15:40
  15:45
 5. 5
  23:47 - 07:08
  7h 21min JPY 240,050
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  23:47
  07:08
zoom bar parts