คิอิคัตสึอุระ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
12:05 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:24 - 19:12
  6h 48min JPY 13,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  16:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:43
  17:57
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:57
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  18:57
  19:00
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:01
  19:09
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  19:09
  19:12
 2. 2
  12:24 - 19:39
  7h 15min JPY 13,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  16:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:38
  18:22
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  19:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  19:12
  19:15
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  19:30
  19:37
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  19:37
  19:39
 3. 3
  13:05 - 21:16
  8h 11min JPY 16,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  16:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:49
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:05
  20:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  20:42
  21:16
 4. 4
  17:10 - 06:54
  13h 44min JPY 14,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  19:30
  ทากิ
  多気
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึ
  สถานี
  21:12
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  23:22
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  06:20
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  06:20
  06:54
 5. 5
  12:05 - 18:23
  6h 18min JPY 166,770
  cancel cancel
  คิอิคัตสึอุระ
  紀伊勝浦
  12:05
  18:23
zoom bar parts