สนามบินคันไซ → นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

ออกเดินทางเวลา
13:38 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  13:39 - 14:37
  58min JPY 930 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  14:25
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  3F北口
  14:25
  14:37
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  3番口
 2. 2
  13:56 - 14:52
  56min JPY 930 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  14:40
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  3F北口
  14:40
  14:52
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  3番口
 3. 3
  13:47 - 14:53
  1h 6min JPY 1,310 ต่อรถ 1 ครั้ง
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:40
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:47
  14:53
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
 4. 4
  14:09 - 15:07
  58min JPY 930 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  14:55
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  3F北口
  14:55
  15:07
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  3番口
 5. 5
  13:38 - 14:31
  53min JPY 18,440
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  13:38
  14:31
zoom bar parts