สนามบินคันไซ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
02:29 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  05:47 - 10:24
  4h 37min JPY 8,100 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  05:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  06:29
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  06:51
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  10:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:04
  10:12
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  10:15
  10:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:24
 2. 2
  06:30 - 10:42
  4h 12min JPY 48,220 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  07:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  10:05
  สนามบินโทยามะ
  富山空港
  สนามบิน
  10:10
  10:12
  富山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:33
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  9のりば
  10:33
  10:42
 3. 3
  05:47 - 11:25
  5h 38min JPY 9,170 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  05:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  06:29
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  06:51
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  09:38
  09:44
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:20
  11:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:25
 4. 4
  05:47 - 11:25
  5h 38min JPY 9,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  05:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  06:32
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  06:32
  06:39
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  06:49
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  06:49
  06:57
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  09:38
  09:44
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:20
  11:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:25
 5. 5
  02:29 - 07:23
  4h 54min JPY 169,570
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  02:29
  07:23
zoom bar parts