สนามบินคันไซ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
01:50 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  06:35 - 10:54
  4h 19min JPY 28,190 IC JPY 28,182 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  07:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  07:55
  08:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:34
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:41
  08:51
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  09:51
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  東口
  09:51
  09:55
  สถานีทาคาซากิ ทางออกทิศตะวันออก
  高崎駅東口
  ป้ายรถบัส
  10:00
  10:23
  อิวาฮานะมาจิ
  岩鼻町
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:54
 2. 2
  06:35 - 11:30
  4h 55min JPY 25,480 IC JPY 25,472 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  07:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  07:55
  08:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:44
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:59
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  11:08
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  11:08
  11:30
 3. 3
  06:35 - 11:33
  4h 58min JPY 25,810 IC JPY 25,802 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  07:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  07:55
  08:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:34
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:11
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:36
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  10:36
  10:39
  สถานีชินมาจิ
  新町駅
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:52
  สถานีกุนมะฟุจิโอะกะ
  群馬藤岡駅
  ป้ายรถบัส
  11:15
  11:32
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  11:32
  11:33
 4. 4
  06:35 - 11:33
  4h 58min JPY 25,810 IC JPY 25,802 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  07:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  07:55
  08:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:34
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:11
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:36
  ชินมาจิ (จังหวัดกุนมะ)
  新町(群馬県)
  สถานี
  10:36
  10:39
  สถานีชินมาจิ
  新町駅
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:48
  ไอโอะอิมินามิ(กุนมะ)
  相生南(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  10:48
  10:52
  ไอโอะอิมินามิ(กุนมะ)
  相生南(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  11:17
  11:32
  ระรันฟุจิโอกะ
  ららん藤岡
  ป้ายรถบัส
  11:32
  11:33
 5. 5
  01:50 - 08:36
  6h 46min JPY 229,100
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  01:50
  08:36
zoom bar parts