สนามบินคันไซ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ออกเดินทางเวลา
16:50 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  17:35 - 19:59
  2h 24min JPY 25,920 IC JPY 25,909 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  18:55
  19:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  19:41
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:47
  19:50
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  19:50
  19:59
 2. 2
  18:40 - 21:02
  2h 22min JPY 25,920 IC JPY 25,909 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  19:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:00
  20:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  20:41
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:50
  20:53
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  20:53
  21:02
 3. 3
  16:56 - 21:08
  4h 12min JPY 14,970 IC JPY 14,968 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  17:38
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  17:58
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  20:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:45
  20:58
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  20:59
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  20:59
  21:08
 4. 4
  17:02 - 21:20
  4h 18min JPY 15,140 IC JPY 15,138 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  18:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:17
  18:20
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  20:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:57
  21:10
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  21:11
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  21:11
  21:20
 5. 5
  16:50 - 23:32
  6h 42min JPY 191,010
  cancel cancel
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  16:50
  23:32
zoom bar parts