คามาคุระ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
14:54 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:16 - 20:15
  4h 59min JPY 10,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  15:28
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  16:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  20:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  20:11
  20:15
 2. 2
  15:07 - 20:15
  5h 8min JPY 10,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:07
  15:31
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  20:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  20:11
  20:15
 3. 3
  14:59 - 20:15
  5h 16min JPY 10,340 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  15:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  20:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  20:11
  20:15
 4. 4
  17:21 - 22:13
  4h 52min JPY 10,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  17:32
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  18:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  22:09
  22:13
 5. 5
  14:54 - 23:36
  8h 42min JPY 279,230
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  14:54
  23:36
zoom bar parts