คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
15:42 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  16:08 - 20:10
  4h 2min JPY 8,780 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:20
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  18:39
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:47
  19:08
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  20:10
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:10
  20:10
 2. 2
  15:55 - 20:10
  4h 15min JPY 8,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  16:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  18:39
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:47
  19:08
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  20:10
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:10
  20:10
 3. 3
  17:21 - 20:36
  3h 15min JPY 6,340 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  17:43
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  18:17
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  19:46
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  20:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:36
  20:36
 4. 4
  16:50 - 20:44
  3h 54min JPY 9,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  20:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  20:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:44
  20:44
 5. 5
  15:42 - 20:20
  4h 38min JPY 124,470
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  15:42
  20:20
zoom bar parts