คามาคุระ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
18:57 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  19:37 - 01:08
  5h 31min JPY 5,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  19:49
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:52
  กุนมะโซจะ
  群馬総社
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 2. 2
  19:13 - 01:08
  5h 55min JPY 5,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:13
  20:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  21:20
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:01
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 3. 3
  19:07 - 01:08
  6h 1min JPY 5,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:07
  20:42
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:58
  ยางิฮาระ
  八木原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 4. 4
  19:00 - 01:08
  6h 8min JPY 5,280 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  19:36
  มูซาชิโคซูงิ
  武蔵小杉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  20:14
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  20:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:58
  ยางิฮาระ
  八木原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 5. 5
  18:57 - 21:49
  2h 52min JPY 74,830
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  18:57
  21:49
zoom bar parts