คามาคุระ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
14:57 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:07 - 17:38
  2h 31min JPY 3,790 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:07
  15:14
  โอฟูนะ
  大船
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  15:47
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:02
  16:17
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  17:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  17:12
  17:15
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:15
  17:21
  ฮาซาม่า(ชิซูโอกะ)
  狭間(静岡県)
  ป้ายรถบัส
  17:21
  17:38
 2. 2
  15:07 - 17:46
  2h 39min JPY 2,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:07
  15:14
  โอฟูนะ
  大船
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  16:11
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:30
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  17:27
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  17:27
  17:30
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  17:35
  17:43
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:46
 3. 3
  14:59 - 17:46
  2h 47min JPY 2,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  15:06
  โอฟูนะ
  大船
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  16:11
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:30
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  17:27
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  17:27
  17:30
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  17:35
  17:43
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:46
 4. 4
  15:07 - 17:50
  2h 43min JPY 2,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:07
  15:14
  โอฟูนะ
  大船
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  16:11
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:30
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  17:27
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  17:27
  17:30
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:40
  17:48
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:50
 5. 5
  14:57 - 17:02
  2h 5min JPY 47,960
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  14:57
  17:02
zoom bar parts