คามาคุระ → ซากูราจิมะ

ออกเดินทางเวลา
23:42 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  04:57 - 12:15
  7h 18min JPY 28,210 IC JPY 28,200 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  05:22
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:55
  05:57
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:20
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:30
  09:22
  คาโกชิม่าฮนโก (โคโซะกุเซ็นเทอมินอล)
  鹿児島本港〔高速船ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  09:22
  09:25
  คาโกชิม่าฮนโก (โคโซะกุเซ็นเทอมินอล)
  鹿児島本港〔高速船ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  定期バスのりば
  09:42
  09:45
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  09:45
  09:47
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  10:05
  10:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  10:22
  10:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  10:46
  12:15
 2. 2
  04:57 - 12:15
  7h 18min JPY 28,210 IC JPY 28,200 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  05:22
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:55
  05:57
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:20
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:30
  09:08
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東15のりば
  09:08
  09:11
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東5のりば
  09:30
  09:45
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  09:45
  09:47
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  10:05
  10:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  10:22
  10:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  10:46
  12:15
 3. 3
  04:57 - 12:15
  7h 18min JPY 28,210 IC JPY 28,200 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  05:22
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:55
  05:57
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:20
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:30
  09:16
  เท็นมนกัน
  天文館
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  09:16
  09:20
  เท็นมนกัน
  天文館
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  09:21
  09:25
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:27
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  09:45
  10:00
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  10:02
  10:03
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  10:46
  12:15
 4. 4
  04:57 - 12:15
  7h 18min JPY 28,210 IC JPY 28,200 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  05:22
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  05:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  05:55
  05:57
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  08:20
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:30
  09:08
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東15のりば
  09:08
  09:12
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  09:15
  09:25
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:27
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  09:45
  10:00
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  10:02
  10:03
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  10:46
  12:15
 5. 5
  23:42 - 16:00
  16h 18min JPY 630,080
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  23:42
  16:00
zoom bar parts