คาวากุจิโกะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
17:34 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  18:07 - 01:08
  7h 1min JPY 6,180 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  18:07
  18:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  18:10
  19:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  19:55
  20:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  20:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:52
  กุนมะโซจะ
  群馬総社
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 2. 2
  17:57 - 01:08
  7h 11min JPY 6,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  17:57
  18:00
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  18:00
  20:05
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔日本橋口〕
  ป้ายรถบัส
  20:05
  20:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  日本橋口
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:01
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 3. 3
  17:37 - 01:08
  7h 31min JPY 4,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  17:37
  17:40
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  17:40
  19:25
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  19:25
  19:33
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  19:55
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:09
  21:24
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:01
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 4. 4
  17:36 - 01:08
  7h 32min JPY 4,250 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  19:27
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:40
  19:55
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:09
  21:24
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:17
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  22:17
  01:08
 5. 5
  17:34 - 20:04
  2h 30min JPY 77,110
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  17:34
  20:04
zoom bar parts