คาวากุจิโกะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
05:49 07/27, 2021
cancel
 1. 1
  05:49 - 10:02
  4h 13min JPY 3,110 IC JPY 3,103 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:54
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:01
  08:32
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:01
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  09:01
  09:44
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  10:01
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  10:01
  10:02
 2. 2
  05:49 - 10:02
  4h 13min JPY 3,400 IC JPY 3,387 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:54
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:11
  08:43
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:01
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  09:01
  09:04
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:25
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:32
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  10:01
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  10:01
  10:02
 3. 3
  05:49 - 10:02
  4h 13min JPY 3,110 IC JPY 3,103 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  07:41
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:47
  08:05
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:32
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:01
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  09:01
  09:44
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  10:01
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  10:01
  10:02
 4. 4
  06:57 - 10:27
  3h 30min JPY 3,140 IC JPY 3,121 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  06:57
  07:00
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  07:00
  08:12
  ชูโอโดฮิโนะ
  中央道日野
  ป้ายรถบัส
  08:12
  08:23
  โกชิวไคโด
  甲州街道
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  08:30
  ทาจิคาวะมินามิ
  立川南
  สถานี
  08:30
  08:37
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  08:57
  09:29
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:46
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  09:46
  09:49
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  09:55
  10:05
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  10:05
  10:12
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:26
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  10:26
  10:27
 5. 5
  05:49 - 07:14
  1h 25min JPY 35,430
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  05:49
  07:14
zoom bar parts