คาวากุจิโกะ → คัตสึด้ง สาขาโฮเซนจิโยโกโจ

ออกเดินทางเวลา
11:30 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  12:07 - 17:56
  5h 49min JPY 35,800 IC JPY 35,790 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  13:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:48
  14:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  16:40
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:48
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:55
  17:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:56
 2. 2
  12:07 - 17:59
  5h 52min JPY 36,010 IC JPY 36,000 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  13:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:48
  14:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  16:40
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:48
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:55
  17:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:44
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:52
  17:58
  สถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดบิจุสึกันมาเอะ(ชิมาเนะ)
  県立美術館前(島根県)
  ป้ายรถบัส
  17:58
  17:59
 3. 3
  12:07 - 18:00
  5h 53min JPY 35,960 IC JPY 35,950 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  13:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:48
  14:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  16:40
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:48
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:55
  17:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:44
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:53
  17:59
  สถานที่ที่ก่อตั้งโดยจังหวัดบิจุสึกันมาเอะ(ชิมาเนะ)
  県立美術館前(島根県)
  ป้ายรถบัส
  17:59
  18:00
 4. 4
  13:37 - 19:21
  5h 44min JPY 36,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  13:37
  13:40
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  13:40
  15:25
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  15:30
  16:20
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  16:20
  16:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  18:20
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  18:25
  18:28
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:30
  19:05
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  19:05
  19:21
 5. 5
  11:30 - 19:36
  8h 6min JPY 275,180
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  11:30
  19:36
zoom bar parts