คาวากุจิโกะ → แมคโดนัลด์มัตสึยาม่ามิสึฮามะ

ออกเดินทางเวลา
15:12 04/11, 2021
cancel
 1. 1
  16:07 - 22:26
  6h 19min JPY 39,280 IC JPY 39,270 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  16:07
  16:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  16:10
  17:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  17:55
  18:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  18:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  18:48
  18:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:00
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  21:05
  21:08
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  21:10
  21:34
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  21:34
  21:40
  มัตสึยาม่าชิ
  松山市
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:11
  ยามะนิชิ
  山西
  สถานี
  22:11
  22:26
 2. 2
  16:07 - 22:26
  6h 19min JPY 39,170 IC JPY 39,160 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  16:07
  16:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  16:10
  17:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  17:55
  18:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  18:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  18:48
  18:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:00
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  21:05
  21:08
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  21:10
  21:25
  สถานี JR มัตสึยาม่า
  JR松山駅
  ป้ายรถบัส
  21:25
  21:35
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:02
  22:11
  ยามะนิชิ
  山西
  สถานี
  22:11
  22:26
 3. 3
  16:07 - 22:26
  6h 19min JPY 39,380 IC JPY 39,370 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  16:07
  16:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  16:10
  17:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  17:55
  18:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  18:21
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  18:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สนามบินฮาเนดะได3เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  สถานี
  18:57
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  18:57
  18:59
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:00
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  21:05
  21:08
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  21:10
  21:34
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  21:34
  21:39
  มัตสึยาม่าชิเอกิมาเอะ
  松山市駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  21:55
  โคมาจิ
  古町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:04
  22:11
  ยามะนิชิ
  山西
  สถานี
  22:11
  22:26
 4. 4
  15:57 - 22:26
  6h 29min JPY 41,390 IC JPY 41,371 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  17:59
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  18:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  18:48
  18:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:00
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港
  สนามบิน
  21:05
  21:08
  สนามบินมัตซุยา
  松山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  21:10
  21:34
  มัตสึยาม่าชิเอะกิ
  松山市駅
  ป้ายรถบัส
  21:34
  21:40
  มัตสึยาม่าชิ
  松山市
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:11
  ยามะนิชิ
  山西
  สถานี
  22:11
  22:26
 5. 5
  15:12 - 00:24
  9h 12min JPY 312,120
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  15:12
  00:24
zoom bar parts