คาวากุจิโกะ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
11:48 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:07 - 19:32
  7h 25min JPY 47,810 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  13:22
  ชูโอโดฮิโนะ
  中央道日野
  ป้ายรถบัส
  13:52
  15:00
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  15:00
  15:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:26
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  18:26
  18:31
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  18:44
  19:30
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:30
  19:32
 2. 2
  12:07 - 19:32
  7h 25min JPY 47,940 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  13:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  14:10
  14:55
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  14:55
  15:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:31
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  18:31
  18:36
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  18:44
  19:30
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:30
  19:32
 3. 3
  12:07 - 19:32
  7h 25min JPY 47,190 IC JPY 47,180 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  13:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  14:33
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  15:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  15:08
  15:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:26
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  18:26
  18:31
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  18:44
  19:30
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:30
  19:32
 4. 4
  12:07 - 19:32
  7h 25min JPY 47,110 IC JPY 47,100 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  สถานี
  12:07
  12:10
  สถานีคาวากุจิโกะ
  河口湖駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  13:55
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  13:55
  14:03
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  14:23
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:33
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:48
  14:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  17:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  18:53
  กยูไดกักเก็นโทะชิ
  九大学研都市
  สถานี
  18:53
  18:55
  สถานีกยูไดกักเก็นโทะชิ
  九大学研都市駅
  ป้ายรถบัส
  19:00
  19:16
  มาเอบะรุ (ฟุกุโอกะ)
  前原(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:22
  19:30
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  19:30
  19:32
 5. 5
  11:48 - 00:11
  12h 23min JPY 405,310
  cancel cancel
  คาวากุจิโกะ
  河口湖
  11:48
  00:11
zoom bar parts