ชิโมโนเซกิ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

ออกเดินทางเวลา
10:16 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:38 - 05:17
  16h 39min JPY 67,140 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:51
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  13:49
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  16:40
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:54
  16:57
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  19:42
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  19:42
  05:17
 2. 2
  11:53 - 05:17
  17h 24min JPY 66,270 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  13:22
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  13:33
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  16:40
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:54
  16:57
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  19:42
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  19:42
  05:17
 3. 3
  10:49 - 05:17
  18h 28min JPY 43,470 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:49
  10:55
  โมจิ
  門司
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:13
  12:43
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  12:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:54
  16:57
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  19:42
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  19:42
  05:17
 4. 4
  14:52 - 07:23
  16h 31min JPY 90,940 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:14
  15:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  15:47
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  18:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  19:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:06
  20:09
  มินามิชิโทเสะ
  南千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:13
  21:48
  ชินโตกุ
  新得
  สถานี
  21:48
  07:23
 5. 5
  10:16 - 16:07
  29h 51min JPY 651,210
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  10:16
  16:07
zoom bar parts