ชิโมโนเซกิ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
15:08 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:16 - 22:13
  6h 57min JPY 58,420 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  15:29
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  16:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:24
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  18:40
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  19:41
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:42
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  22:09
  22:13
 2. 2
  15:09 - 22:13
  7h 4min JPY 59,530 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:09
  15:17
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:11
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:24
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  18:40
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  19:41
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:42
  22:09
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  22:09
  22:13
 3. 3
  17:23 - 07:29
  14h 6min JPY 58,420 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  17:38
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:51
  18:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:20
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:00
  20:50
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  21:38
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:31
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  07:25
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  07:25
  07:29
 4. 4
  19:42 - 08:38
  12h 56min JPY 47,210 IC JPY 47,200 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  19:56
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:38
  20:43
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  22:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  22:50
  23:00
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:22
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:29
  23:35
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:50
  00:04
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  00:04
  00:09
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  00:35
  06:05
  เซ็นไดซากุระBT
  仙台さくらBT
  ป้ายรถบัส
  06:05
  06:13
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  08:34
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  08:34
  08:38
 5. 5
  15:08 - 09:56
  18h 48min JPY 516,240
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  15:08
  09:56
zoom bar parts