ชิโมโนเซกิ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
12:30 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:38 - 19:13
  6h 35min JPY 64,600 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:51
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:47
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:35
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:25
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  18:25
  18:31
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:32
  19:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  19:05
  19:13
 2. 2
  12:30 - 19:13
  6h 43min JPY 65,710 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:38
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:34
  13:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:35
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:25
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  18:25
  18:31
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:32
  19:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  19:05
  19:13
 3. 3
  12:30 - 19:29
  6h 59min JPY 65,360 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:38
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:34
  13:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:35
  สนามบินยามากาตะ
  山形空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:25
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  19:14
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  19:14
  19:29
 4. 4
  13:54 - 21:41
  7h 47min JPY 51,580 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  14:09
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:16
  15:22
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  15:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  18:15
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  19:03
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  20:54
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  20:54
  20:59
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  21:19
  21:33
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:41
 5. 5
  12:30 - 03:44
  15h 14min JPY 394,750
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  12:30
  03:44
zoom bar parts