ชิโมโนเซกิ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
09:43 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  11:11 - 17:40
  6h 29min JPY 44,170 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  11:26
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  12:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  14:05
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  14:10
  14:14
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:20
  15:00
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  15:00
  15:11
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:12
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:27
  17:40
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  17:40
  17:40
 2. 2
  12:38 - 18:33
  5h 55min JPY 43,680 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  12:51
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:34
  13:40
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  15:40
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  15:45
  15:49
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:55
  16:35
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  16:35
  16:46
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:39
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:33
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:33
  18:33
 3. 3
  10:30 - 18:33
  8h 3min JPY 21,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:36
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  13:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  16:30
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:39
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:33
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:33
  18:33
 4. 4
  10:01 - 18:33
  8h 32min JPY 21,580 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:01
  11:07
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  13:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  16:30
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:39
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:33
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:33
  18:33
 5. 5
  09:43 - 21:03
  11h 20min JPY 339,100
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  09:43
  21:03
zoom bar parts