ชิโมโนเซกิ → ร้านเท็มปุระแห่งกิอนเกียวโต ยาซากะ เอ็นโด

ออกเดินทางเวลา
07:27 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:29 - 10:50
  3h 21min JPY 14,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  07:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  10:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:22
  10:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  10:30
  10:46
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  10:46
  10:50
 2. 2
  07:29 - 10:52
  3h 23min JPY 14,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  07:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  10:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:22
  10:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  10:34
  10:48
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  10:48
  10:52
 3. 3
  07:40 - 11:07
  3h 27min JPY 14,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  07:53
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:38
  10:46
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  10:49
  11:03
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  11:03
  11:07
 4. 4
  08:07 - 11:28
  3h 21min JPY 14,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  08:20
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  10:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  10:59
  11:07
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  11:08
  11:24
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  11:24
  11:28
 5. 5
  07:27 - 14:07
  6h 40min JPY 175,810
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  07:27
  14:07
zoom bar parts