ชิโมโนเซกิ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
10:14 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  10:34 - 14:12
  3h 38min JPY 14,800 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:48
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  13:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:16
  13:20
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  13:34
  ทาจิบานะ
  立花
  สถานี
  南口
  13:34
  13:37
  JRทาจิบานะ(ชิตะ)
  JR立花〔下〕
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  13:39
  13:47
  โรไซเบียวีน(เฮียวโกะ)
  労災病院(兵庫県)
  ป้ายรถบัส
  13:54
  14:09
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  14:09
  14:12
 2. 2
  10:34 - 14:13
  3h 39min JPY 14,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:48
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  13:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  13:46
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  13:46
  13:49
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  13:51
  14:10
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  14:10
  14:13
 3. 3
  10:34 - 14:37
  4h 3min JPY 14,580 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:48
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  14:01
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  14:01
  14:04
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  14:14
  14:34
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  14:34
  14:37
 4. 4
  10:34 - 14:53
  4h 19min JPY 14,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  10:48
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:57
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  14:07
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:14
  14:20
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  14:20
  14:23
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  14:33
  14:50
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  14:50
  14:53
 5. 5
  10:14 - 16:12
  5h 58min JPY 174,630
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  10:14
  16:12
zoom bar parts