ชิโมโนเซกิ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
23:55 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  05:52 - 08:56
  3h 4min JPY 7,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  06:05
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  07:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:21
  07:26
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:29
  07:51
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  07:51
  08:56
 2. 2
  06:20 - 09:28
  3h 8min JPY 6,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  06:28
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:44
  07:41
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:41
  07:46
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:59
  08:23
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  08:23
  09:28
 3. 3
  05:36 - 09:28
  3h 52min JPY 6,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:36
  06:42
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  07:45
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:45
  07:50
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:59
  08:23
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  08:23
  09:28
 4. 4
  05:36 - 12:24
  6h 48min JPY 4,120 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:36
  07:55
  คุชิกะฮามะ
  櫛ヶ浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:01
  09:26
  อิวะคุนิ
  岩国
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  10:20
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  10:20
  10:25
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  10:49
  11:19
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  11:19
  12:24
 5. 5
  23:55 - 02:35
  2h 40min JPY 88,690
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  23:55
  02:35
zoom bar parts