ชิโมโนเซกิ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
07:46 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  09:32 - 15:41
  6h 9min JPY 16,660 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  09:45
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  12:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:42
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  12:42
  12:47
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:01
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  14:01
  14:06
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  14:20
  15:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  15:38
  15:41
 2. 2
  09:32 - 15:41
  6h 9min JPY 16,710 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  09:45
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  12:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  12:30
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  12:30
  12:40
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  14:11
  14:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  14:20
  15:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  15:38
  15:41
 3. 3
  08:49 - 15:41
  6h 52min JPY 16,040 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:49
  09:57
  ชินยามากุจิ
  新山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  12:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:01
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  13:01
  13:07
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  14:11
  14:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  14:20
  15:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  15:38
  15:41
 4. 4
  08:26 - 15:41
  7h 15min JPY 16,040 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  08:40
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:57
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  12:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:41
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  12:41
  12:50
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:01
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  14:01
  14:06
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  14:20
  15:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  15:38
  15:41
 5. 5
  07:46 - 15:36
  7h 50min JPY 212,720
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  07:46
  15:36
zoom bar parts