ชิโมโนเซกิ → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
08:25 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  08:30 - 11:26
  2h 56min JPY 7,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:38
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  09:19
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  11:10
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  西口
  11:10
  11:12
  ไฮกิเอกิมาเอะ
  早岐駅前
  ป้ายรถบัส
  11:12
  11:23
  ฮาเอโนะซากิสถานีทางเข้า
  南風崎駅入口
  ป้ายรถบัส
  11:23
  11:26
 2. 2
  08:30 - 11:32
  3h 2min JPY 7,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:38
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  09:19
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  11:23
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  11:32
  11:32
 3. 3
  08:26 - 11:32
  3h 6min JPY 5,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  08:41
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  09:19
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  11:23
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  11:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  11:32
  11:32
 4. 4
  08:26 - 11:32
  3h 6min JPY 6,440 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  08:41
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:42
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:10
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:32
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  11:32
  11:32
 5. 5
  08:25 - 11:01
  2h 36min JPY 66,310
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  08:25
  11:01
zoom bar parts