ชิโมโนเซกิ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

ออกเดินทางเวลา
18:32 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  19:09 - 23:18
  4h 9min JPY 5,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  19:25
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  21:02
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  22:53
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  22:53
  23:18
 2. 2
  18:57 - 23:18
  4h 21min JPY 5,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  19:47
  ยูคุฮาชิ
  行橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:57
  21:02
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  22:53
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  22:53
  23:18
 3. 3
  19:42 - 23:53
  4h 11min JPY 5,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  19:56
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  21:45
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:13
  23:28
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  23:28
  23:53
 4. 4
  18:38 - 23:53
  5h 15min JPY 4,070 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:38
  18:44
  โมจิ
  門司
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  18:58
  นิชิโกกุระ
  西小倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  20:04
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  中津(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  22:07
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:13
  23:28
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  23:28
  23:53
 5. 5
  18:32 - 21:23
  2h 51min JPY 61,600
  cancel cancel
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  18:32
  21:23
zoom bar parts