โอคายาม่า → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
08:46 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:06 - 14:49
  5h 43min JPY 56,620 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:55
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  09:55
  10:05
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:10
  10:40
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(คิตะเทอมินอล)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 2. 2
  09:06 - 14:49
  5h 43min JPY 56,620 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:55
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  09:55
  10:05
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:10
  10:35
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:41
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 3. 3
  09:06 - 14:49
  5h 43min JPY 56,770 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:55
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เอะซากะ
  江坂
  สถานี
  10:22
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  สถานี
  10:22
  10:30
  เซ็นริจูโอ (โอซาก้าโมโนเรล)
  千里中央(大阪モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  10:49
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 4. 4
  09:13 - 15:49
  6h 36min JPY 41,080 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  09:47
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  11:00
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  11:00
  11:05
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:08
  11:26
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  14:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  15:41
  15:49
 5. 5
  08:46 - 09:00
  24h 14min JPY 506,980
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  08:46
  09:00
zoom bar parts