โอคายาม่า → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
09:28 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  10:37 - 16:45
  6h 8min JPY 41,860 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  11:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เอะซากะ
  江坂
  สถานี
  11:57
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  สถานี
  11:57
  12:05
  เซ็นริจูโอ (โอซาก้าโมโนเรล)
  千里中央(大阪モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  12:19
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:00
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  14:34
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:15
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  16:15
  16:20
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  16:21
  16:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  16:33
  16:45
 2. 2
  09:37 - 16:55
  7h 18min JPY 20,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:37
  12:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:54
  13:02
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  14:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  14:51
  14:58
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  15:00
  16:07
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  16:07
  16:16
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:40
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  16:40
  16:55
 3. 3
  10:37 - 17:13
  6h 36min JPY 41,740 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  11:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  中央口
  11:28
  11:38
  ชินโอซากะสถานี (โสเม็นงุจิ )
  新大阪駅〔正面口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:40
  12:05
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  12:05
  12:11
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:00
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  14:34
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  16:15
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  16:15
  16:20
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  16:51
  17:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  17:05
  17:13
 4. 4
  09:37 - 17:13
  7h 36min JPY 20,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:37
  12:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  14:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  14:51
  14:58
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  15:00
  16:05
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:05
  16:09
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:30
  17:05
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  17:05
  17:13
 5. 5
  09:28 - 20:57
  11h 29min JPY 305,740
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  09:28
  20:57
zoom bar parts