โอคายาม่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
18:17 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  22:35 - 13:01
  14h 26min JPY 17,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  22:35
  22:40
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  22:40
  07:01
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  07:01
  07:05
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  07:25
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  11:07
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  12:23
  13:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:01
 2. 2
  22:35 - 13:01
  14h 26min JPY 17,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  22:35
  22:40
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  22:40
  07:01
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  07:01
  07:05
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  07:16
  07:24
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  07:24
  07:28
  ศาลากลางจังหวัดมาเอะ(อิชิกาวะ)
  県庁前(石川県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  07:39
  09:27
  สนามบินโนโตะซาโตะยามะ
  のと里山空港
  ป้ายรถบัส
  09:40
  11:07
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  11:40
  11:46
  อิอิดะซาคาเอมะจิกิตะ
  飯田栄町北
  ป้ายรถบัส
  12:29
  13:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:01
 3. 3
  20:28 - 13:01
  16h 33min JPY 14,760 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:54
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  23:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  23:29
  23:37
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  23:59
  06:02
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  06:02
  06:11
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  07:55
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  09:06
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  09:06
  09:09
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  09:11
  10:34
  โนโตะศาลากลางจังหวัดมาเอะ
  能登町役場前
  ป้ายรถบัส
  10:45
  12:01
  อิอิดะซาคาเอมะจิกิตะ
  飯田栄町北
  ป้ายรถบัส
  12:29
  13:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:01
 4. 4
  06:42 - 17:01
  10h 19min JPY 14,710 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  07:28
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  10:25
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  10:25
  10:31
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  10:40
  13:43
  สูสุนาริกันมาเอะ
  すずなり館前
  ป้ายรถบัส
  16:23
  17:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  17:01
  17:01
 5. 5
  18:17 - 01:54
  7h 37min JPY 190,090
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  18:17
  01:54
zoom bar parts