โอคายาม่า → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
06:12 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  06:45 - 12:54
  6h 9min JPY 17,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  07:46
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  10:25
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:56
  11:45
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:54
  12:54
 2. 2
  06:45 - 12:54
  6h 9min JPY 16,410 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  07:31
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  10:25
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:56
  11:45
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:54
  12:54
 3. 3
  07:06 - 12:55
  5h 49min JPY 17,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  08:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:59
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:31
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:55
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:55
  12:55
 4. 4
  07:58 - 13:21
  5h 23min JPY 17,550 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  08:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  09:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  11:48
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:56
  12:58
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:21
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  13:21
  13:21
 5. 5
  06:12 - 13:33
  7h 21min JPY 214,380
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  06:12
  13:33
zoom bar parts