โอคายาม่า → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
10:57 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  10:58 - 16:56
  5h 58min JPY 21,290 IC JPY 21,289 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  14:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:46
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  15:46
  15:48
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:10
  16:26
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  16:26
  16:56
 2. 2
  10:58 - 17:11
  6h 13min JPY 20,420 IC JPY 20,420 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  14:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  15:15
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:35
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  16:35
  16:37
  สถานีมินะคามิ
  水上駅
  ป้ายรถบัส
  16:40
  16:41
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  16:41
  17:11
 3. 3
  10:58 - 17:14
  6h 16min JPY 20,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:58
  14:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  15:15
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:35
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  16:35
  17:14
 4. 4
  12:58 - 18:46
  5h 48min JPY 21,290 IC JPY 21,289 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  16:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:46
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  17:46
  17:48
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:00
  18:16
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  18:16
  18:46
 5. 5
  10:57 - 19:53
  8h 56min JPY 247,910
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  10:57
  19:53
zoom bar parts