โอคายาม่า → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
13:54 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  14:33 - 21:59
  7h 26min JPY 21,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:33
  17:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  19:02
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  20:11
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  20:11
  20:13
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:15
  20:41
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  20:41
  21:59
 2. 2
  14:23 - 21:59
  7h 36min JPY 21,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  17:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  19:02
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  20:11
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  20:11
  20:13
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:15
  20:41
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  20:41
  21:59
 3. 3
  13:58 - 21:59
  8h 1min JPY 21,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  17:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  18:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  20:11
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  20:11
  20:13
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:15
  20:41
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  20:41
  21:59
 4. 4
  13:58 - 21:59
  8h 1min JPY 20,570 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  17:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  18:09
  คุมะกายะ
  熊谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  19:08
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  20:11
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  20:11
  20:13
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  20:15
  20:41
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  20:41
  21:59
 5. 5
  13:54 - 22:39
  8h 45min JPY 231,840
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  13:54
  22:39
zoom bar parts