โอคายาม่า → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

ออกเดินทางเวลา
14:47 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  14:58 - 20:23
  5h 25min JPY 19,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  18:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  19:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  20:01
  20:23
 2. 2
  15:23 - 21:23
  6h 0min JPY 17,260 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:23
  18:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:55
  ฟุกิอะเกะ (จังหวัดไซตามะ)
  吹上(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:53
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  21:01
  21:23
 3. 3
  15:00 - 21:23
  6h 23min JPY 36,760 IC JPY 36,752 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  15:00
  15:05
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  15:05
  15:35
  สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่
  岡山桃太郎空港
  ป้ายรถบัส
  15:35
  15:37
  สนามบินโอกายามะ
  岡山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:45
  17:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:18
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  20:53
  คุระกาโน่
  倉賀野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:01
  คิตะฟุจิโอะกะ
  北藤岡
  สถานี
  21:01
  21:23
 4. 4
  16:58 - 22:21
  5h 23min JPY 18,450 IC JPY 18,449 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  20:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  20:41
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  36番口
  20:41
  20:48
  สถานีอิเคะบุคุโระ ทางออกทิศตะวันออก
  池袋駅東口
  ป้ายรถบัส
  20:55
  22:20
  ฟุจีโอะไคนตา
  藤岡インター
  ป้ายรถบัส
  22:20
  22:21
 5. 5
  14:47 - 22:49
  8h 2min JPY 218,330
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  14:47
  22:49
zoom bar parts