โอคายาม่า → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
04:28 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  06:01 - 12:19
  6h 18min JPY 17,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  09:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  11:00
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:00
  11:03
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  11:05
  11:27
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  11:27
  12:19
 2. 2
  06:01 - 12:19
  6h 18min JPY 17,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  09:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  11:00
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  11:00
  11:03
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  11:05
  11:27
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  11:27
  12:19
 3. 3
  08:58 - 14:34
  5h 36min JPY 17,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:58
  12:08
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:15
  13:12
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  13:12
  13:15
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:20
  13:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:42
  14:34
 4. 4
  08:45 - 14:34
  5h 49min JPY 39,120 IC JPY 39,114 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  08:45
  08:50
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  08:50
  09:20
  สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่
  岡山桃太郎空港
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:22
  สนามบินโอกายามะ
  岡山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:20
  11:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  13:08
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  13:08
  13:11
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:20
  13:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  13:42
  14:34
 5. 5
  04:28 - 13:20
  8h 52min JPY 294,570
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  04:28
  13:20
zoom bar parts