โอคายาม่า → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
15:50 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  15:58 - 19:54
  3h 56min JPY 10,560 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  16:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  17:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  18:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  18:45
  18:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  19:27
  19:52
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  19:52
  19:54
 2. 2
  15:58 - 19:54
  3h 56min JPY 10,690 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  16:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  17:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  18:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  18:45
  18:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  19:02
  19:19
  ทาเกฟุฮิกาชิโคโก
  武生東高校
  ป้ายรถบัส
  19:43
  19:52
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  19:52
  19:54
 3. 3
  15:53 - 19:54
  4h 1min JPY 10,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  17:59
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  18:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  18:45
  18:47
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  19:27
  19:52
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  19:52
  19:54
 4. 4
  16:23 - 21:01
  4h 38min JPY 9,450 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  17:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  17:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:47
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  19:33
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  19:33
  21:01
 5. 5
  15:50 - 20:11
  4h 21min JPY 117,650
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  15:50
  20:11
zoom bar parts