โอคายาม่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

ออกเดินทางเวลา
04:01 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  06:42 - 12:41
  5h 59min JPY 19,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:42
  09:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  11:57
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:40
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  12:40
  12:41
 2. 2
  06:01 - 12:41
  6h 40min JPY 19,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  09:18
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  09:18
  09:33
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:50
  12:07
  สถานีโจชิ
  銚子駅
  ป้ายรถบัส
  12:07
  12:14
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:40
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  12:40
  12:41
 3. 3
  06:01 - 12:41
  6h 40min JPY 17,830 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  09:11
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:14
  ชิบะ
  千葉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  12:17
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:40
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  12:40
  12:41
 4. 4
  08:45 - 15:04
  6h 19min JPY 40,050 IC JPY 40,040 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  08:45
  08:50
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  08:50
  09:20
  สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่
  岡山桃太郎空港
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:22
  สนามบินโอกายามะ
  岡山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:20
  11:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:02
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  12:02
  12:13
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:25
  14:58
  อินุโบซะกิ
  犬吠埼
  ป้ายรถบัส
  14:58
  15:04
 5. 5
  04:01 - 13:58
  9h 57min JPY 310,770
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  04:01
  13:58
zoom bar parts