โอคายาม่า → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
11:12 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  11:23 - 12:59
  1h 36min JPY 7,470 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  12:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:46
  12:59
 2. 2
  11:23 - 13:12
  1h 49min JPY 6,770 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  12:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  12:55
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  12:55
  13:00
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  13:05
  13:12
 3. 3
  11:12 - 14:37
  3h 25min JPY 4,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  12:19
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:21
  12:40
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  14:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:24
  14:37
 4. 4
  11:12 - 13:57
  2h 45min JPY 76,180
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  11:12
  13:57
zoom bar parts