โอคายาม่า → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
22:31 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  22:48 - 08:40
  9h 52min JPY 8,530 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:02
  00:23
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:35
  01:03
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  07:49
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  07:49
  08:40
 2. 2
  22:48 - 08:40
  9h 52min JPY 8,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:52
  23:55
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:09
  00:31
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:35
  01:03
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  07:49
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  07:49
  08:40
 3. 3
  22:48 - 09:08
  10h 20min JPY 8,730 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  23:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:02
  00:23
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:35
  01:03
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  07:49
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  07:49
  07:52
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:31
  ชิโมมาโระ
  下万呂
  ป้ายรถบัส
  08:31
  09:08
 4. 4
  22:41 - 09:08
  10h 27min JPY 8,780 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  23:32
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:52
  23:55
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:09
  00:31
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:35
  01:03
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  07:49
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  07:49
  07:52
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:31
  ชิโมมาโระ
  下万呂
  ป้ายรถบัส
  08:31
  09:08
 5. 5
  22:31 - 02:39
  4h 8min JPY 139,840
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  22:31
  02:39
zoom bar parts