โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
09:16 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  09:47 - 13:33
  3h 46min JPY 15,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  11:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  11:52
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:03
  13:23
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  13:33
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  13:33
  13:33
 2. 2
  09:41 - 13:33
  3h 52min JPY 15,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  11:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  13:23
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  13:33
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  13:33
  13:33
 3. 3
  09:26 - 13:33
  4h 7min JPY 15,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  11:09
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  13:23
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  13:33
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  13:33
  13:33
 4. 4
  09:26 - 13:33
  4h 7min JPY 15,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  11:09
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  13:11
  ไฮกิ
  早岐
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  13:33
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  13:33
  13:33
 5. 5
  09:16 - 15:47
  6h 31min JPY 185,930
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  09:16
  15:47
zoom bar parts