โอคายาม่า → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

ออกเดินทางเวลา
08:36 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  08:36 - 14:11
  5h 35min JPY 14,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  09:58
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  11:38
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  13:46
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  13:46
  14:11
 2. 2
  08:36 - 14:30
  5h 54min JPY 15,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  09:58
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  11:38
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  13:46
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  13:46
  13:48
  ทาเกตะเอกิมาเอะ(โออิตะ)
  竹田駅前(大分県)
  ป้ายรถบัส
  14:18
  14:25
  ทาเกตะเอย์เกียวโชะ
  竹田営業所
  ป้ายรถบัส
  14:25
  14:30
 3. 3
  10:36 - 15:24
  4h 48min JPY 14,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  12:02
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  13:36
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:59
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  14:59
  15:24
 4. 4
  10:36 - 15:24
  4h 48min JPY 15,210 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  12:02
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  13:36
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:59
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:00
  15:04
  ทามะราอิ
  玉来
  สถานี
  15:04
  15:24
 5. 5
  08:36 - 15:22
  6h 46min JPY 181,130
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  08:36
  15:22
zoom bar parts