โยโกฮาม่า → ฮาจิโนเฮะ-ยะไตมุระ มิโรคุ-โยโกะโจ

ออกเดินทางเวลา
11:01 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  11:42 - 16:43
  5h 1min JPY 10,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  12:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  16:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  16:12
  16:15
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:20
  16:42
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  16:42
  16:43
 2. 2
  11:42 - 16:43
  5h 1min JPY 10,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:42
  12:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  16:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:33
  ฮนฮาจิโนะเฮะ
  本八戸
  สถานี
  北口
  16:33
  16:36
  สถานีฮนฮาจิโนะเฮะ
  本八戸駅
  ป้ายรถบัส
  16:36
  16:41
  สถานีกลางฮะชิโนะเฮะ (ชูโอโดริ)
  八戸中心街ターミナル〔中央通り〕
  ป้ายรถบัส
  16:41
  16:43
 3. 3
  11:32 - 16:43
  5h 11min JPY 17,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:32
  12:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  16:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  16:12
  16:15
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:20
  16:42
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  16:42
  16:43
 4. 4
  11:03 - 16:43
  5h 40min JPY 10,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:03
  12:10
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  16:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  16:12
  16:15
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:20
  16:42
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  16:42
  16:43
 5. 5
  11:01 - 19:13
  8h 12min JPY 278,920
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  11:01
  19:13
zoom bar parts