โยโกฮาม่า → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

ออกเดินทางเวลา
08:40 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:01 - 12:57
  3h 56min JPY 9,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  11:46
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:27
  สนามบินฮานะมากิ
  花巻空港(東北本線)
  สถานี
  12:27
  12:57
 2. 2
  08:52 - 12:57
  4h 5min JPY 9,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  11:46
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:27
  สนามบินฮานะมากิ
  花巻空港(東北本線)
  สถานี
  12:27
  12:57
 3. 3
  09:01 - 13:35
  4h 34min JPY 9,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  11:46
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:54
  12:38
  ฮานามากิ
  花巻
  สถานี
  東口
  12:38
  12:41
  ฮานามากิเอกิมาเอะ
  花巻駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  13:13
  13:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  13:33
  13:35
 4. 4
  08:48 - 14:35
  5h 47min JPY 14,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  09:56
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  12:32
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  西口
  12:32
  12:40
  คิทากามิเอกิมาเอะ(นิชิกุจิ)
  北上駅前〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  1aのりば
  13:30
  14:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  14:33
  14:35
 5. 5
  08:40 - 15:14
  6h 34min JPY 220,220
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  08:40
  15:14
zoom bar parts