โยโกฮาม่า → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
17:12 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  17:21 - 21:41
  4h 20min JPY 11,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:21
  17:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  20:47
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  20:47
  20:53
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  21:02
  21:33
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:41
 2. 2
  17:15 - 21:41
  4h 26min JPY 11,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  17:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  20:47
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  20:47
  20:53
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  21:02
  21:33
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:41
 3. 3
  17:26 - 22:07
  4h 41min JPY 12,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  18:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  19:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  21:33
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:39
  21:52
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  21:52
  22:07
 4. 4
  18:39 - 22:43
  4h 4min JPY 11,970 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:39
  19:05
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  22:09
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  22:09
  22:43
 5. 5
  17:12 - 22:26
  5h 14min JPY 170,230
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  17:12
  22:26
zoom bar parts