โยโกฮาม่า → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
17:25 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:48 - 20:36
  2h 48min JPY 6,120 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:48
  18:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  19:46
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  20:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:36
  20:36
 2. 2
  17:41 - 21:12
  3h 31min JPY 8,450 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  18:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  19:46
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  21:12
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:12
  21:12
 3. 3
  18:13 - 21:44
  3h 31min JPY 9,580 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:13
  18:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  21:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 4. 4
  18:02 - 21:44
  3h 42min JPY 9,370 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  19:10
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 5. 5
  17:25 - 21:54
  4h 29min JPY 113,340
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  17:25
  21:54
zoom bar parts