โยโกฮาม่า → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
02:18 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  05:53 - 08:50
  2h 57min JPY 6,890 IC JPY 6,889 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:53
  06:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  07:53
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  07:53
  07:55
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:04
  08:20
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:50
 2. 2
  04:21 - 08:56
  4h 35min JPY 3,410 IC JPY 3,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:21
  05:09
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:13
  06:55
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  08:17
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  08:17
  08:56
 3. 3
  04:21 - 09:03
  4h 42min JPY 3,510 IC JPY 3,510 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:21
  05:09
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:13
  06:55
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  08:17
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  08:17
  08:19
  สถานีมินะคามิ
  水上駅
  ป้ายรถบัส
  08:29
  08:30
  มินะคามิชิโชะมาเอะ
  水上支所前
  ป้ายรถบัส
  08:30
  09:03
 4. 4
  05:53 - 10:11
  4h 18min JPY 3,510 IC JPY 3,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  08:28
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:36
  09:30
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  09:30
  09:32
  สถานีมินะคามิ
  水上駅
  ป้ายรถบัส
  09:40
  09:41
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  09:41
  10:11
 5. 5
  02:18 - 04:58
  2h 40min JPY 75,580
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  02:18
  04:58
zoom bar parts