โยโกฮาม่า → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
15:56 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  17:08 - 19:52
  2h 44min JPY 25,390 IC JPY 25,384 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  17:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  17:35
  17:37
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  19:15
  สนามบินโทยามะ
  富山空港
  สนามบิน
  19:20
  19:22
  富山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:25
  19:43
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  9のりば
  19:43
  19:52
 2. 2
  16:42 - 19:53
  3h 11min JPY 7,360 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  19:37
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:37
  19:45
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  19:45
  19:49
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:49
  19:53
 3. 3
  16:32 - 19:53
  3h 21min JPY 13,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  17:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  19:37
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:37
  19:45
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  19:45
  19:49
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:49
  19:53
 4. 4
  16:42 - 19:54
  3h 12min JPY 7,390 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  19:37
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:37
  19:45
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  19:45
  19:51
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  19:51
  19:54
 5. 5
  15:56 - 21:27
  5h 31min JPY 122,910
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  15:56
  21:27
zoom bar parts