โยโกฮาม่า → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
18:37 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  18:48 - 21:57
  3h 9min JPY 2,190 IC JPY 2,194 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:19
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  20:35
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  20:35
  20:38
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  20:40
  21:05
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  21:05
  21:57
 2. 2
  18:39 - 21:57
  3h 18min JPY 2,190 IC JPY 2,194 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:11
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:23
  20:35
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  20:35
  20:38
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  20:40
  21:05
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  21:05
  21:57
 3. 3
  18:56 - 22:29
  3h 33min JPY 2,190 IC JPY 2,194 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  19:18
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:49
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  20:49
  20:52
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  21:15
  21:37
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  21:37
  22:29
 4. 4
  18:56 - 22:29
  3h 33min JPY 2,150 IC JPY 2,145 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  19:19
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  20:49
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  20:49
  20:52
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  21:15
  21:37
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  21:37
  22:29
 5. 5
  18:37 - 20:17
  1h 40min JPY 43,910
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  18:37
  20:17
zoom bar parts