โยโกฮาม่า → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
03:22 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  08:14 - 12:37
  4h 23min JPY 34,900 IC JPY 34,894 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:41
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  08:41
  08:43
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:45
  11:35
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:35
  11:39
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  11:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  12:13
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:37
 2. 2
  08:14 - 12:38
  4h 24min JPY 34,560 IC JPY 34,554 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  08:41
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  08:41
  08:43
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:35
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  10:40
  10:43
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:45
  11:25
  มัตสึซากิเอกิมาเอะ
  松崎駅前
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:29
  มัตสึซากิเอกิมาเอะ
  松崎駅前
  ป้ายรถบัส
  11:31
  11:33
  ฟุจิสึทางเข้า
  藤津入口
  ป้ายรถบัส
  11:33
  12:38
 3. 3
  05:36 - 12:46
  7h 10min JPY 18,500 IC JPY 18,492 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:36
  05:46
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:35
  นิชิอากาชิ
  西明石
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  09:30
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  09:44
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  11:04
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:56
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  11:56
  11:59
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  12:11
  12:22
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  12:22
  12:46
 4. 4
  06:11 - 14:17
  8h 6min JPY 18,280 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  06:15
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:18
  06:27
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  09:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  09:00
  09:10
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  09:20
  13:10
  สถานีขนส่งผู้โดยสารคุระโยชิ
  倉吉バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13:10
  13:14
  สถานีขนส่งผู้โดยสารคุระโยชิ
  倉吉バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  13:53
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  13:53
  14:17
 5. 5
  03:22 - 11:40
  8h 18min JPY 323,060
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  03:22
  11:40
zoom bar parts