โยโกฮาม่า → ยุโมโตะคัง

ออกเดินทางเวลา
15:03 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:08 - 18:23
  3h 15min JPY 12,900 IC JPY 12,892 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:08
  15:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:29
  17:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  18:03
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  18:03
  18:23
 2. 2
  15:05 - 18:23
  3h 18min JPY 12,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  15:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:29
  17:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:41
  18:03
  โอโกโตอนเซ็น
  おごと温泉
  สถานี
  18:03
  18:23
 3. 3
  15:05 - 18:33
  3h 28min JPY 13,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  15:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:29
  17:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  17:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:40
  17:42
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:00
  18:30
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:33
 4. 4
  15:05 - 18:53
  3h 48min JPY 12,900 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮิกาชิคานากาว่า
  東神奈川
  สถานี
  15:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:21
  17:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:26
  คาทาตะ
  堅田
  สถานี
  東口
  18:26
  18:29
  สถานีคาทาตะ
  堅田駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:40
  18:50
  โอโกโตะออนเซ็นโรงแรมมาเอะ
  雄琴温泉ホテル前
  ป้ายรถบัส
  18:50
  18:53
 5. 5
  15:03 - 20:26
  5h 23min JPY 179,340
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  15:03
  20:26
zoom bar parts